Linus fortsätter den stolta traditionen att publicera en video var sjätte månad. Den här gången besvarar han frågan, ”Mobilspel?”.