Hyper Demon är väldigt hyper och väldigt demon. Är det bra? Kanske?