Sitt nyårslöfte troget inleder Tommy videorecensionsåret 2013 med att vädra sina tankar och åsikter kring DmC: Devil May Cry.