I avsnitt två av Indierapporten 2.0 pratar Linus om Starseed Pilgrim, [Out] by [Bracket] och The Stanley Parable. Han tar slår också rekord i sönderklippta meningar och gröntonad bild.