Norco är ett spel om olja, misär och sorg. Om en liten stad som existerar enbart för att erbjuda arbetskraft till raffinaderierna, och människorna som gjort den till sitt hem. Niklas och Linus går igenom ett av förra årets mest stämningsfulla spel.

 

Ladda ner avsnittet!