Det har tagit sju år, men äntligen kommer svaret på frågan ”vad är de ideologiska implikationerna av vem man får döda i tv-spel?”. Som ni har väntat.