En låda! Den är visst konst!

Jag har sedan jag började skriva om spel varit en engagerad förespråkare för att spel visst har tillräcklig kulturell tyngd för att få kallas konst. Att säga motsatsen, har jag menat, är okunnigt och fördomsfullt. Men jag har ändrat åsikt nu. Bytt ståndpunkt. Spel ska inte kallas konst. Inte för att spel inte kvalificerar, utan helt enkelt för att inget ska kallas konst. Begreppet konst är fullständigt meningslöst och bör helt utraderas.

I takt med att konstfloran blivit allt bredare, rikare och intressantare har begreppet utarmats. Man har succesivt vidgat begreppet för att kunna inbegripa allt fler uttrycksformer. Vilket har varit bra, absolut. Det har lyft upp och bekräftat fantastiska saker som annars skulle ha fnysts åt. Men det har också lett oss till den bisarra situation vi befinner oss i nu: konsten har kollapsat under sin egen vikt.

Ett konstverk idag kräver varken intellektuellt djup eller estetiskt värde, det krävs av konstnären varken storslagna idéer eller någon vidare talang. Det enda som idag krävs för att ett konstverk ska kallas för ett konstverk är… att det kallas för ett konstverk. Och hur intressant det än har gjort konsten, har det dödat konsten som begrepp.

Jag ger er: Ful, ointressant konst skapad utan talang och till inget syfte!

Om konst kan vara, och enligt många är, allt, vad är då poängen med ordet över huvud taget? Om allt är konst betyder ju ordet egentligen – ingenting. Att ordet lever kvar är enbart för att för elititiska tyckare och kännare använder det som ett sätt att segregera den fina och den fula kulturen. Det är dags att sätta ett stopp för det.

Spel har precis samma kulturella värde som något annat. Enligt mig. Men konstdiskussionen kommer ingenstans, just eftersom begreppet idag är värdelöst. Så nu gör vi en gemensam ansträngning och ignorerar skiten ur ordet tills det förstår att det inte längre får hänga med de coola kidsen. Ni vet, högstadiestyle.

Ps. När jag ändå håller på med ämnet kan jag inte gå vidare utan att slå hål på det infantila argumentet ”spel är inte konst eftersom det är kommersiellt”. Konst har alltid varit kommersiellt. Konstnärer har alltid försökt tjäna cash på sina verk. Från Monet till Mozart. Sixtinska kapellet var ett beställningsjobb. Ingenstans i ordets definiton står något om att pengar inte får vara inblandade. Och att säga att spel påverkas för mycket av vad konsumenten vill ha är att bjuda in en omöjlig definitionsfråga i det hela: Vad är för mycket påverkan? Måste konst vara skapat i ett kulturellt vakuum där ingen yttre påverkan kan nå den?